گالری تصاویر >>>رونمایی از داروی گیاهی لیورسیل در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی