آرشیو کتب و مقالات1 - بذر گیاهان دارویی (مورفولوژی، فیزیولوژی و خواص دارویی) جلد اول
مریم اهوازی، علی رضوانی اقدم، بهنام حبیبی خانیانی (1389)
2 - کاربردهای درمان گیاهان دارویی
فرحناز خلیقی سیگارودی-صغری جاروندی-میترا تقی زاده (1389)
3 - راهنمای تداخلات گیاهان دارویی با داروهای شیمیایی
فرحناز خلیقی سیگارودی، صغری جاروندی، میترا تقی‌زاده (1384)